Hva er et Ungdomsråd?

Ungdomsrådet er et rådgivende medvirkningsorgan i kommuner og et talerør for ungdommene i kommunen. Alle saker som gjelder ungdom skal forelegges ungdomsrådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med ungdomsrådet er å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som angår barn og unge i Bardu kommune. 

Sakslister og protokoller fra Bardu ungdomsråd

Hvem er vi?

Bardu Ungdomsråd er ungdommens stemme i kommunen. Vi har fokus på barn og unges oppvekstvilkår i Bardu, og har påvirkningsmuligheter. Vi kan ta opp alle saker som berører barn og ungdom i Bardu. Vi er partipolitisk nøytralt, og har møte- og talerett i utvalg/kommunestyre.

 
  • Er du ungdom i Bardu? Ønsker du å arrangere noe, eller er det en sak du mener vi bør ta tak i? Ta kontakt da vel!
Send oss en melding på Facebook eller ta kontakt med:
 
Leder Maria Moen Sagen Tlf: 413 54 091  E-post: mesagen@outlook.com
 
Du finner oss også på Instagram.

Ungdomsrådet består av følgende medlemmer for perioden 2022-2023:

Medlem Vara

Maria2_86x115.jpg

Maria Moeng Sagen - leder

Ronja2_86x115.jpg

Ronja Antonsen - vara 1

Bettina_86x115.jpg

Bettina Aarbogh - nestleder

Niklas2_86x115.jpg

Niklas Stand-Mikkelsen - vara 2

 

Mari_86x115.jpg

Mari Bones Nyhus - medlem

Emine2_86x115.jpg

Emine Meyer - vara 3

 

Pernille_86x115.jpg

Pernille Håkstad - medlem

Ida2_86x115.jpg

Ida Øverås Fossberg - vara 4

Erik G K_mini.JPG

Nikolai Kroken - medlem

Jonas2_86x115.jpg

Jonas Furuly Kristiansen - vara 5

Jørgen2_86x115.jpg

Jørgen Fuglem - medlem

Frida_86x115.jpg

Frida Strokkenes - vara 6

Tord2_86x115.jpg

Tord Sollie Engen - medlem

Lene A_mini.JPG

Sunniva Bøasæther - vara 7

 

Kommunedirektørens representant til utvalget er kommunikasjonskonsulent, Carine Meyer.