Pant på båtvrak - levering

Små fritidsbåter kan leveres til avfallsmottak i kommunene og du får pant på båtvrak. Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer, gummibåt med skrog, seilbrett, og lignende, kan også leveres til mottakene i kommunene.

Fritidsbåter med aluminiumskrog samt kjøl og ballast i metall omfattes ikke av tilskuddsordningen

Hvordan får du utbetalt de 1000 kronene for båtvrak?

Båteier skal selv ha med seg et ferdig utfylt papirskjema til avfallsmottaket. 

Mottaket signerer eller stempler skjemaet når båten er mottatt. 

NB: Mottaket skal ikke beholde skjemaet.

Når båten er levert og skjemaet ferdig utfylt, gjør du følgende:
1. Opprett bruker på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter og søk om tilskudd. 
2. Ta bilde eller scann skjemaet med bekreftelsen (stempel/kvittering) på at du har levert båten til mottak. Pass på at det er lesbart
3. Last opp skjema elektronisk som vedlegg til søknaden.
4. Trykk «send»

Når kommer pengene for pant båtvrak?

Sender du skjemaene elektronisk vil pengene komme innen en til to måneder. Skjema på papir tar lengre tid å behandle.

Kontakt om pant på båtvrak

Trenger du hjelp til å søke elektronisk kan du sende mail til ess-hjelp eller ringe telefon: 951 23 500.  

Videre info kan finnes på:

Miljødirektoratet, vrakpant på båt

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, kapittel 2