Estetikkveilederen skal skape fokus på Setermoen og hvordan sentrum skal se ut og formes i fremtiden.

Ved å forsterke gode kvaliteter og å satse på et enhetlig visuelt uttrykk skal sentrum fremstå som et moderne sted med røtter i tradisjon og lokale forhold. Bygdebyen skal være et trivelig sted å oppholde seg i.

Veilederen er delt inn i to deler der kapittel 1 - 13 inneholder veiledning i estetisk utforming for Setermoen og kapittel 14 er en oppsummert kortversjon av veiledende retningslinjer for estetikk på Setermoen. Veilederen ble vedtat 1. gang i 2006, med siste revisjon i kommunestyret den 8. februar 2023. Les veilederen HER