Estetikkveilederen skal skape fokus på Setermoen og hvordan sentrum skal se ut og formes i fremtiden.

Ved å forsterke gode kvaliteter og å satse på et enhetlig visuelt uttrykk skal sentrum fremstå som et moderne sted med røtter i tradisjon og lokale forhold. Bygdebyen skal være et trivelig sted å oppholde seg i.

Veilederen er delt inn i to deler der kapittel 1 - 13 inneholder veiledning i estetisk utforming for Setermoen og kapittel 14 inneholder forskrift for det samme. Utarbeiding av estetikkveilederen er hjemlet i Reguleringsplan for Setermoen sentrum § 2 Fellesbestemmelser, vedtatt i kommunestyret 22.02.06.