Demens - problemer med hukommelsen?

Demensteamet i Bardu kommune deltar i demensutredning i samarbeid med fastlege. Kjenner du noen som har problemer med: glemmer nylige hendelser, gjentar historier, forvirring i forhold til tid og sted, problemer med å gjenkjenne folk, har fått forsterkede personlighetstrekk, svekket dømmekraft, problemer med å klare seg selv i hverdagen.

Hvorfor er demensutredning viktig? Utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer, vurdering av medisiner, legge til rette hjemmesituasjonen, sette i gang tiltak til riktig tid.

Demensteamet kan tilby:

 • Samtale med pasient og pårørende i en kartlegging og utredningssamtale
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Hjelpemidler som kan støtte hukommelse og bidrar til økt sikkerhet i hjemmet
 • Oppfølging av pasient og pårørende
 • Veiledning til pårørende og personell

Hvem kan kontakte oss?

 • Enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta uforpliktet kontakt
 • Helsepersonell i kommunen
 • Fastleger

Tjenestetilbud i Bardu kommune

 • Dagsenter for hjemmeboende personer med demens, 3 dager pr uke
 • Avlastning i sykehjem.
 • Støttekontaktordning - søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside eller kontakt pleie- og omsorgstjenesten i kommunen, tlf 77185550

Nettsteder

Nasjonalforeningens hjelpetelefon til de som er rammet av demens og deres pårørende, demenslinje tlf 81533032


Helsenorge.no  (Informasjon og råd til demensrammede og pårørende)


www.nasjonalforeningen.no/no/Demensliv/Snakk med oss om demens


www.aldringoghelse.no