Gang og sykkelvei barn_200x200
Gang og sykkelveg skilt

På gang- og sykkelveier skal myke trafikkanter være trygge. Foreldre skal også kunne sende barna sine til skole og idrett og være sikker på at ingen biler kjører på gang- og sykkelveiene. Skiltet gjelder selvfølgelig selv om det er vinter.