Av overordnede prinsipper så leier Bardu kommune ut til kulturelt arbeid og aktiviteter/arrangement som bidrar til inkludering og integrering i kommunen gjennom utlån.

Gjeldende satser for utleie finner man i betalingsregulativet for Bardu kommune

Det leies ikke ut til private arrangement eller til private aktører.

Bardu kommune vurderer alle henvendelser på leie areal.  

Nytt bookingssystem

Bardu kommune skal investere i et bookingsystem som leietaker  kan gå inn å få en  en oversikt på hvilke areal  leies ut  og , inntil dette er på plass vil  man måtte kontakt Bardu kommune  for leie av areal .

Leie av boliger omfattes ikke av dette systemet , for leie av bolig  kontaktes  boligkoordinator i Bardu kommune .

Kontakt person for å leie kulturarena er Gro Bjerregaard.

Skoledelen med administrasjon og klasserom  på det nye skolebygget ventes med å leies ut inntil man har fått driftet og vurdert muligheter i noen mnd , fram til høsten 2022.

Leder for skoler og barnehager tar imot henvendelser for leie av areal i barnehage og skole bygg, Det leies ut etter gjeldende retningslinjer.

Utleie av møterom

Det leies ut møterom til  lag og foreninger i Bardu på ettermiddag og kveldstid, send en henvendelse til postmottak@bardu.kommune.no.