Studiesenteret Midt-Troms AS (SSMT) har primært som formål å drive utdanning i Midt-Troms regionen i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i Troms og Nord-Norge.

SSMT har siden1996 tilbudt desentralisert høyere utdanning i Midt-Troms.

Les mer om Studiesenteret Midt-Troms og utdanningstilbud her.