Kulturskole
Sigrid har kor og sangtimer og Dagfinn lærer barna gitar på kulturskolen.

Kultur