Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden for kommunestyrets 4-årsperiode. Det vil være fritt opp til kommunestyret å vedta en ny planstrategi i valgperioden.