Bardu kommunes årsmelding og regnskap for 2018

Vi er glad for å legge fram Bardu kommunes årsmelding for 2018 som viser mangfoldet i aktiviteter og tjenester vi gir til innbyggerne i Bardu. 

Bardu kommunes årsmelding for 2018

Bardu kommunes regnskap for 2018

Økonomiplan og budsjett

Økonomiplanen gir anslag på inntekter og fordeler de økonomiske ressursene for de nærmeste fire årene, samt spesifiser mål og tiltak som planlegges gjennomført for å følge opp kommuneplanen. Planen inneholder også budsjett for det første året i perioden.