Egenerklæring om helsetilstand for barn i barnehagen

Før et barn begynner i barnehage, skal foresatte legge frem erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan foresatte fylle ut en slik erklæring (Lov om barnehager § 50).

Erklæringen skal foreligge før barnet begynner i barnehagen.  

Erklæringen må ikke være eldre enn et halvt år.

Erklæringen leveres til styrer i barnehagen der barnet skal begynne.

Foresatte skal benytte følgende skjema: Erklæring om barnets helse

Du kan også få dette skjema ved henvendelse til barnehagen.

Ved sykdom må barn være hjemme

Av hensyn til ditt eget og andres barn må barnet være friskt når det er i barnehagen. Ved sykdom skal barnet være hjemme til det er friskt nok til å delta i lek ute og inne. Hvis barnet eller søsken har smittsom sykdom må foresatte sørge for å informere barnehagen.  

Les mer om Når barnet må være hjemme fra barnehagen på FHI.