Barnets helse

Før barnet begynner i barnehagen skal det legges frem en egenerklæring om barnets helse jfr. Barnehageloven § 50.

Barns sykdom

Ved sykdom skal barnet være hjemme til det er friskt nok til å delta i lek ute og inne. Smittsom sykdom meldes snarest mulig til barnehagen.

Les mer om Når barnet må være hjemme fra barnehagen på FHI.