Sosiale møteplasser i Bardu kommune 2021

 

HVA FOR HVEM NÅR HVOR KONTAKT/ANSVARLIG
Eldrekafé  Alle Fredag kl. 10 Eldresenteret Bardu pensjonistforening
UNO Alle Onsdag partallsuke kl. 18 Eldresenteret Bardu pensjonistforening
Håndarbeid Alle Mandager Eldresenteret Bardu pensjonistforening
Tirsdagskafé Alle Tirsdag kl. 10-13 Røde Kors stua Bardu Røde Kors Omsorg
Onsdagskafé   Hver onsdag Forsvarsmuseet Forsvarets seniorforbund
Onsdagstreff m/bevertning og foredrag Alle Siste onsdag i måneden,
kl. 11-13.
Oppstart 28.april. 
Eldresentret LHL Bardu 
Bingo Beboere på Barduheimen og Røde Kors-boligene Torsdag Barduheimen

Bardu Røde Kors Omsorg

Syng med oss Beboere på Barduheimen og Røde Kors-boligene Siste søndag i måneden Barduheimen Bardu Røde Kors Omsorg
Andakt Beboere på Barduheimen Mandag Barduheimen Bardu menighet
Babysang Mødre/fedre med babyer  Mandag kl. 11-13 Menighetshuset Bardu menighet
Skafferiet Bardu Alle Sjekk facebookgruppa Skafferiet Bardu
for åpningstider
Altevannsveien 21 (gamle mixkiosken Mona Sneve Prestbakk 
C Kafé Alle

Man-fre: kl. 09 -18

Lørdag: kl. 10-16
Domus Tlf. 95180354
Vinbanken  Alle Onsdag kl. 15-18.00, Torsdag 19-22, Fredag 18-22.30. Lørdag 19-22.30.  Fogd Holmboes gt 38 Anja Reneè Vedal
         

Sist oppdatert: 03.2021.

NB! Dersom du vet om tilbud som ikke står oppført i denne oversikten, eller hvis noe av informasjon over er feil, vennligst gi beskjed til folkehelsekoordinator på tlf.: 474 62 859, eller e-post: frisklivssentralen@bardu.kommune.no