Sosiale møteplasser i Bardu kommune 2023

 

NB! Dersom du vet om tilbud som ikke står oppført i denne oversikten, eller hvis noe av informasjon over er feil, vennligst gi beskjed til folkehelsekoordinator på tlf.: 474 62 859, eller e-post: frisklivssentralen@bardu.kommune.no