August

14. Fagdag (Fageråsen, Lappraen, Nedre Bardu og Seterveien)

15. Fagdag (alle barnehager)

16. Fagdag (Øvre Bardu)

September  
Oktober

4. Fagdag (Øvre Bardu)

5. Fagdag (Nedre Bardu)

9. Fagdag (Fageråsen, Lappraen og Seterveien)

November

13. Fagdag (Seterveien)

14. Fagdag (Fageråsen og Lappraen)

Desember

1. Fagdag (Nedre - og Øvre Bardu)

23. til 31. Juleferie - alle barnehager er stengt

Januar

1. Stengt

2. Fagdag (alle barnehager)

Februar

26. Fagdag (Seterveien)

27. Fagdag (Fageråsen, Nedre -  og Øvre Bardu)

28. Fagdag (Lappraen)

Mars

27.3 - 1.4  Påskeferie - alle barnehager er stengt 

April

1.4 Påskeferie

Mai

1. Offentlig høytidsdag

9. Kristi Himmelfartsdag

10. Fagdag (alle barnehager)

17. Grunnlovsdag 

20. 2.pinsedag 

Juni 21Fagdag (alle barnehager)
Juli Sommerstengte barnehager i uke 29, 30 og 31.

Sommerstengt 2025: uke 29, 30 og 31

Sommerstengt 2026: uke 29, 30 og 31

Sommerstengt 2027: uke 28, 29 og 30