Barnehagerute for Bardu kommune 2020/2021

Åpningstid kl.07.00-16.15 

Barnehageåret starter 01.08 og varer til 31.07 

Fagdager er barnehagene stengt.

August

13. Fagdag i Nedre Bardu, Lappraen og Seterveien barnehage 

14. Fagdag i Nedre Bardu, Lappraen, Øvre Bardu, og Seterveien barnehage 

17. Fagdag i Fageråsen barnehage 

September 21. Fagdag i Fageråsen barnehage 
Oktober 7. Fagdag i Øvre Bardu barnehage 
November

16Fagdag i Nedre Bardu og Seterveien barnehage 

17. Fagdag i Fageråsen, Lappraen og Øvre Bardu barnehage 

Desember 24. til 31. Juleferie - alle barnehager er stengt
Januar

1. Nyttårsdag - alle barnehager er stengt 

4. Fagdag i Lappraen og Fageråsen barnehage 

Februar

1.Fagdag Øvre Bardu barnehage  

5.Fagdag i Nedre Bardu og Seterveien barnehage 

Mars

5. Fagdag i Nedre, Bardu, Øvre Bardu og Fageråsen barnehage 

31. Onsdag før skjærtorsdag - alle barnehager er stengt 

April

1.til 5. Påskeferie - alle barnehager er stengt 

6. Fagdag i Lappraen barnehage 

19. Fagdag Seterveien

Mai

13. Kristi Himmelfartsdag - alle barnehager er stengt 

17. Grunnlovsdag 

242.pinsedag - alle barnehager er stengt 

Juni 21Fagdag i LappraenNedre Bardu, Seterveien, Fageråsen og Øvre Bardu barnehage 
Juli Sommerstengte barnehager i uke 28,29 og 30.

 

Barnehagerute for Fageråsen barnehage 2020/2021

August

17. Fagdag i Fageråsen barnehage 

September 21. Fagdag i Fageråsen barnehage 
Oktober  
November

17. Fagdag i Fageråsen barnehage 

Desember 24. til 31. Juleferie - alle barnehager er stengt
Januar

1. Nyttårsdag - alle barnehager er stengt 

4. Fagdag i Fageråsen barnehage 

Februar

 

Mars

5. Fagdag i Fageråsen barnehage 

31. Onsdag før skjærtorsdag - alle barnehager er stengt 

April

1.til 5. Påskeferie - alle barnehager er stengt 

Mai

13. Kristi Himmelfartsdag - alle barnehager er stengt 

17. Grunnlovsdag 

242.pinsedag - alle barnehager er stengt 

Juni 21Fagdag i Fageråsen barnehage 
Juli Sommerstengte barnehager i uke 28,29 og 30.

 

Barnehagerute for Lappraen barnehage 2020/2021

August

13. Fagdag i  Lappraen barnehage 

14. Fagdag i Lappraen barnehage 

September  
Oktober  
November

17. Fagdag i Lappraen barnehage 

Desember 24. til 31. Juleferie - alle barnehager er stengt
Januar

1. Nyttårsdag - alle barnehager er stengt 

4. Fagdag i Lappraen barnehage 

Februar

 

Mars

31. Onsdag før skjærtorsdag - alle barnehager er stengt 

April

1.til 5. Påskeferie - alle barnehager er stengt 

6. Fagdag i Lappraen barnehage 

Mai

13. Kristi Himmelfartsdag - alle barnehager er stengt 

17. Grunnlovsdag 

242.pinsedag - alle barnehager er stengt 

Juni 21Fagdag i LappraenNedre Bardu, Seterveien, Fageråsen og Øvre Bardu barnehage 
Juli Sommerstengte barnehager i uke 28,29 og 30.

 

Barnehagerute for Nedre Bardu barnehage 2020/2021

August

13. Fagdag i Nedre Bardu barnehage 

14. Fagdag i Nedre Bardu barnehage 

September  
Oktober  
November

16Fagdag i Nedre Bardu barnehage 

Desember 24. til 31. Juleferie - alle barnehager er stengt
Januar

1. Nyttårsdag - alle barnehager er stengt 

Februar

5.Fagdag i Nedre Bardu barnehage 

Mars

5. Fagdag i Nedre Bardu barnehage 

31. Onsdag før skjærtorsdag - alle barnehager er stengt 

April

1.til 5. Påskeferie - alle barnehager er stengt 

Mai

13. Kristi Himmelfartsdag - alle barnehager er stengt 

17. Grunnlovsdag 

242.pinsedag - alle barnehager er stengt 

Juni 21Fagdag i LappraenNedre Bardu, Seterveien, Fageråsen og Øvre Bardu barnehage 
Juli Sommerstengte barnehager i uke 28,29 og 30.

 

Barnehagerute for Seterveien barnehage 2020/2021

August

13. Fagdag i Seterveien barnehage 

14. Fagdag i Seterveien barnehage 

September  
Oktober  
November

16Fagdag i Seterveien barnehage 

Desember 24. til 31. Juleferie - alle barnehager er stengt
Januar

1. Nyttårsdag - alle barnehager er stengt 

Februar

5.Fagdag i Seterveien barnehage 

Mars

31. Onsdag før skjærtorsdag - alle barnehager er stengt 

April

1.til 5. Påskeferie - alle barnehager er stengt 

19. Fagdag i Seterveien barnehage

Mai

13. Kristi Himmelfartsdag - alle barnehager er stengt 

17. Grunnlovsdag 

242.pinsedag - alle barnehager er stengt 

Juni 21Fagdag i LappraenNedre Bardu, Seterveien, Fageråsen og Øvre Bardu barnehage 
Juli Sommerstengte barnehager i uke 28,29 og 30.

 

Barnehagerute for Øvre Bardu barnehage 2020/2021

August

14. Fagdag i Øvre Bardu barnehage 

September  
Oktober 7. Fagdag i Øvre Bardu barnehage 
November

17. Fagdag i Øvre Bardu barnehage 

Desember 24. til 31. Juleferie - alle barnehager er stengt
Januar

1. Nyttårsdag - alle barnehager er stengt 

Februar

1.Fagdag i Øvre Bardu barnehage  

Mars

5. Fagdag i Øvre Bardu barnehage 

31. Onsdag før skjærtorsdag - alle barnehager er stengt 

April

1.til 5. Påskeferie - alle barnehager er stengt 

Mai

13. Kristi Himmelfartsdag - alle barnehager er stengt 

17. Grunnlovsdag 

242.pinsedag - alle barnehager er stengt 

Juni 21Fagdag i LappraenNedre Bardu, Seterveien, Fageråsen og Øvre Bardu barnehage 
Juli Sommerstengte barnehager i uke 28,29 og 30.