Midlertidig henting av søppelsekk

Dersom du av ulike årsaker ikke kan frakte avfallet til nærmeste container kan du få hjelp til dette. 

Ønsker du midlertidig henting av søppelsekk ved bolig, kan du søke i skjemaet som ligger under. 

Kriterier

Legeerklæring må dokumenteres i søknadsskjema.