Ønsker du midlertidig henting av søppelsekk ved bolig, kan du søke i skjemaet som ligger under.