Bestemmelser om bevilling

Det sentrale skillet mellom salg og skjenking er at ved salg skal drikking skje utenom salgsstedet, og ved skjenking skal drikking skje på skjenkestedet. Salg krever salgsbevilling mens skjenking krever skjenkebevilling.

For styrer og stedsfortreder i en virksomhet med salgs- eller skjenkebevilling, stilles det krav til bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. Det samme gjelder for kontrollører.

På denne siden finner du informasjon om serverings- og skjenkebevilling, etablererprøven og kunnskapsprøven, regler, priser og frister. 

Serverings- og skjenkebevilling

Når trenger du serverings- og skjenkebevilling?

 • Skal du starte et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om både serveringsbevilling og skjenkebevilling.
 • Hvis du har serveringsbevilling fra før, søker du om å få skjenkebevilling i tillegg. 
 • Hvis du overtar et eksisterende serveringssted må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.

 

Hvordan få serverings- og skjenkebevilling?

 • Serverings- og skjenkebevillingen gis til selskapet som skal drive stedet
 • Alkoholloven og serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven for å kunne søke om skjenkebevilling.
 • Daglig leder må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år

 

Vedlegg som må følge søknad om serverings- og skjenkebevilling

 • Bekreftelse på bestått etablererprøve for daglig leder og styrer på stedet.
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet.
 • Adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må du også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
 • Grunneiers tillatelse til uteservering.
 • Tegning av lokalet inne og ute.
 • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis du søker om bevilling etter eierskifte.
 • Skatteattest/firmaattest

 

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling behandles vanligvis innen 60 dager. Saksbehandlingstiden for skjenkebevilling er ca. tre måneder. Søknadene sendes på høring til politiet, Nav og Forsvaret. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til saken eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen. Deretter behandles saken i utvalg for omsorg og oppvekst. Møtekalender for utvalg for omsorg og oppvekst finner du her.

 

Hvor?

Kunnskapsprøve i alkoholloven og etablererprøven kan avlegges på kommunehuset i 1.etg.

Ta kontakt på postmottak@bardu.kommune.no for å avtale tid.

Klikk her for å komme til søknad for serverings- og skjenkebevilling.

Skjenkebevilling - enkeltanledning og ambulerende

Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledninger må være innsendt senest 2 uker før arrangementet skal avholdes. Vi kan ikke garantere at søknader sendt inn senere enn dette vil bli behandlet. Søknader mottatt innenfor tidsfristen vil bli behandlet fortløpende etter dato arrangementet skal holdes.

Spørsmål kan rettes til postmottak@bardu.kommune.no

Pris pr. enkeltanledning/ambulerende bevilling: Kr. 440. Faktura sendes til oppgitt fakturaadresse.

Klikk her for å komme til søknad for serverings- og skjenkebevilling

Etablererprøven

Den som skal være daglig leder på et serveringssted, og servere mat og alkoholfri drikke, må ha bestått etablererprøven. Alle som ønsker det kan ta etablererprøven.

Hva er pensum?

 

Hva koster det?

Det koster 400 kroner per gang. Dette må betales før prøven gjennomføres.

 

Hvor og når tar du prøven?

Send mail til postmottak@bardu.kommune.no for å avtale tid. Du kan også ta prøven i andre kommuner.

 

Gjennomføring av prøven?

 • Prøven er en flervalgsprøve hvor du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål. Til hvert spørsmål er det oppgitt tre svaralternativer.
 • Du har 90 minutter på deg til å svare.
 • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok.

Tilrettelegging ved spesielle behov

 • Dyslektikere kan avlegge etablererprøven muntlig (krever legeattest).
 • Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd.

 

Hvor mange ganger kan du ta prøven?

 • Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner hver gang.

 

Når får jeg prøvebevis?

 • Prøven er en flervalgsprøve hvor du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål. Til hvert spørsmål er det oppgitt tre svaralternativer.

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid og utstedes umiddelbart etter at prøven er bestått.

Kunnskapsprøvene om alkohollovgivningen

Det er to typer kunnskapsprøve:

 • Salgsbevilling i butikk
 • Skjenkebevilling på restaurant/bar/pub

Hva er pensum? 

Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 med forskrifter.
Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 med forskrifter.

Hva koster det? 

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken kan kjøpes hos VINN.

Det koster 400 kroner per gang. Dette må betales før prøven gjennomføres.

 

Hvor og når tar du prøven? 

Mail til postmottak@bardu.kommune.no for å avtale tid.
Du kan også ta prøven i andre kommuner.

 

Gjennomføring av prøven? 

 • Kunnskapsprøven er en elektronisk flervalgsprøve.
 • Prøven må avlegges hos bevillingsmyndigheten.
 • Tid og sted for gjennomføring av prøven avtales med bevillingsmyndigheten.
 • Du har 60 minutter til å besvare prøven.
 • Til hvert spørsmål er det tre svaralternativer, hvorav ett er riktig.
 • For å bestå prøven må 24 av 30 svar være riktige.
 • Ta med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven.
 • Tillatte hjelpemidler: Ordbok (fremmedspråklig-norsk/norsk-fremmedspråklig).

Tilrettelegging ved spesielle behov:

Dyslektikere kan avlegge etablererprøven muntlig (krever legeattest).
Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd.

 

Hvor mange ganger kan du ta prøven? 

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner hver gang.

 

Når får jeg prøvebevis? 

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette utstedes umiddelbart etter at prøven er bestått.

E-guide for serveringsbransjen

Her finner du E-guide for serveringsbransjen.

 

 

Helsedirektoratet alkoholloven og alkoholforskriften -also in English

Helsedirektoratet informerer - Engelsk oversettelse av alkoholloven og alkoholforskriften

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet oversatt alkoholloven og alkoholforskriften til engelsk.

Oversettelsene er ikke offisielle versjoner av lov og forskrift, men kun for bruk i informasjonsøyemed. Dersom det ikke er samsvar mellom norsk og engelsk tekst, er det den norske versjonen som gjelder.

De oversatte versjonene finnes på helsedirektoratet.no