Jordmortjenesten i Bardu kommune tilbyr:

• Svangerskapsomsorg/kontroller gjennom hele svangerskapet. Ta selv kontakt med jordmor for å bestille time.
• Svangerskapskurs avholdes 3 ganger pr år
• Etter fødselssamtale
• Hjemmebesøk etter fødsel; om du sender sms til jordmor når du har født, vil hun tilstrebe å komme på hjemmebesøk så snart som mulig etter hjemkomst.
• Familieplanlegging
• Prevensjonsveiledning
• Akupunktur

Jordmor kan gi råd og veiledning når det gjelder valg av fødested. Hun ordner med fødeplass.

Følgetjeneste: Det er UNN som har ansvar for følgetjeneste for fødende som har lengre reiseavstand enn 1,5 timer til nærmeste fødeinstitusjon. Jordmor i Bardu og Målselv har vaktsamarbeid. Når vi ikke er tilgjengelig, har fødestua på Finnsnes ansvaret for vårt område. Legevaktsentralen (tlf 116 117) har til enhver tid oversikt over hvem du kan nå.

Kontakt

Jordmor kan kontaktes på tlf. 481 25 658. Send gjerne sms om du ønsker å bli kontaktet. Det er også mulig å sende mail: signe.nordahl.hansen@bardu.kommune.no

Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenom kontortid kan du kontakte Legevakten på telefon 116117.

Ved akutte tilstander: ring 113.

Etter svangerskapsuke 20, er det er også mulig å kontakte fødeinstitusjonene i UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge) direkte:

Tromsø, tlf: 77 62 64 70

Narvik, tlf: 76 96 84 80

Harstad, tlf: 77 01 52 90

Finnsnes, tlf: 77 87 14 90