Tilbud om vigsel

Fra 1. januar 2018 kan du gifte deg borgerlig i kommunen. Det er tre funksjoner i kommunen som har vigselsmyndighet: ordfører, varaordfører og kommunedirektør. I Bardu kommune er det kommunestyresal og formannskapssal som er vårte seremonirom i denne sammenhengen.

Planlegger dere bryllup?

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.

Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider.

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til vigsler, eller skrive ut og ta med en kopi av. Gratulerer! Nå er dere klare for å inngå ekteskap!

Vil du gifte deg i utlandet?
I den første versjonen av løsningen, håndterer vi kun prøving av ekteskap etter norsk rett. Det betyr følgende for de av dere som planlegger bryllup i utlandet:

 

1: Ønsker dere å gifte dere på norsk ambassade eller sjømannskirke i utlandet? Da gifter dere dere fremdeles etter norsk rett, og kan benytte vår digitale løsning for prøving av ekteskap. Dere går frem på samme måte som når dere gifter dere i Norge. Oppfyller dere kravene for å inngå ekteskap, mottar dere også her en prøvingsattest digitalt. Denne må dere videresende, eller skrive ut og ta med dere, sammen med passet, til ambassaden eller sjømannskirken dere skal gifte dere i.

2: Ønsker å gifte dere etter utenlandsk rett? Hvis dere planlegger å gifte dere etter utenlandsk rett i 2018, og ønsker å prøve ekteskapsvilkårene dine i sommer, så kan dere dessverre ikke bruke vår nye innloggingstjeneste, men må søke på ordinær måte på papir. Vi venter at også denne tjenestene vil bli tilgjengelig digitalt i løpet av høsten 2018.

 

Ønsker dere mer informasjon om hva som kreves for å gifte seg, se Skatteetatens nettsider.

Forberedelse til vigselen

Ta kontakt med Bardu kommune om dere har spørsmål eller ønsker å avtale tidspunkt for ekteskap. De som ønsker å inngå ekteskap må ha gyldig prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen. Det er folkeregistermyndigheten som utsteder prøvingsattest, og den er gyldig i fire måneder fra utstedelse.  

Se også Skatteetatens Veien til ekteskapet - steg for steg. Her finner du også alle nødvendige skjemaer.

Gjennomføring av vigselen

Før vigsel foretas, skal vigsleren motta prøvingsattesten som viser at ekteskapsvilkårene er prøvet. To vitner må være til stede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer. 

Etter vigselen

Brudeparet vil få tilsendt midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest utstedes av folkeregistermyndigheten. 

Om du skal endre navn som resultat av vigselen, må du ordne dette selv. Søknad finnes på Skatteetaten sine nettsider. Om du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, må du sørge for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. Hvis ikke kan du få problem ved innsjekking.

Økonomi

Tilbudet er gratis så lenge du vil gifte deg i lokalet kommunen tilbyr, og det må være innen vår åpningstid.
- Kommunen tilbyr kommunestyresalen til seremonien.
- Dersom du ønsker andre ting som musikk, diktlesning, pynting e.l., må du ordne og betale dette selv.