Offentlig bading i Barduhallen er midlertidig stengt.

Kommunen arbeider med å rekruttere badevakter. Vi forstår at det er ønske fra innbyggere om snarlig åpning, dette ønsker også kommunen. Foreløpig har vi ikke det lovpålagte antall som må være for at vi kan ha åpent for publikum.
 
Det er utfordrende å få rekruttert til stillinger for tiden og vi oppfordrer gjerne om å spre informasjon om at kommunen trenger badevakter. 
Ta kontakt med Bardu kommune, postmottak@bardu.kommune.no
 
 
 
 

Vi kommer med informasjon når svømmehallen åpner for offentlig bading.

Åpningstider er (når hallen åpner): 

Fredager fra kl: 17 00 til 20 00

Lørdager fra kl: 10 00 til 13 00