Bardu kommune har lagt sitt planarkiv ut på Web for innsyn i kommunalt planverk. I planarkivet finnes det plankart og beskrivelser i nedlastbare PDF filer. Planarkivet kan også nås direkte i kartportal. Pek i kartet og en infoboks kommer opp. Velg linken Mer info i infoboksen og det blir nå mulighet for å velge planinformasjon fra aktuelle planer som gjelder for området. Når aktuell plan er valgt vil infoboksen espandere og linken Vis i planregister dukker opp. Trykk på linken og planregisteret med aktuell plan åpens i nytt vindu.

 

Til planarkiv