Busslommer langs E6 og holdeplass på Setermoen har betydning både for trafikksikkerhet og for kollektivtrafikktilbudet. Det er viktig å se alle tiltakene i sammenheng slik at vi får på plass det som mangler. I forbindelse med arbeidet med trafikksikkerhetsplanen har vi for eksempel fått innspill om at det savnes busslomme ved Moegga. Nå har vi har laget en samlet oversikt over busslommer på Setermoen. Den vil vi gjerne ha tilbakemeldinger på.

Setervann

Bardu kommune arbeider med reguleringsplan for Setervann. Der inngår toveis busslomme ved Smestad.

Toveis busslomme ved St. Hansbakken er etablert.

Gammelveien/

Toftaker

Bardu kommune har bedt Statens vegvesen lage gangvei fra Gammelveien/Toftaker til undergang ved rundkjøring slik at busslommen blir overflødig, og overta driften av busslommen til gangveien er ferdig.

Sentrum/ Molundveien

Bardu kommune har lagt til rette for bussholdeplass ved Molundveien. Bussholdeplassen er ikke etablert.

Vekved

Ved Vekved er det 2 stk enveis busslommer som ansees som akseptable.

Sponga

Bardu kommune arbeider for å flytte busslommene nærmere undergangen under E6. Den på vestsiden av E6 er vist på vedtatt reguleringsplan.

Moegga

Bardu kommune har bedt Statens vegvesen om å lage busslommer og sikker kryssing av E6 på Moegga.

Kan utføres uten ny regulering.

Bruhaug

Statens vegvesen har nettopp laget toveis busslomme

 

Disse er også vist på kart for at man skal kunne se dem i sammenheng.