Mobbeombud klar til å hjelpe

Mobbeombudet skal passe på at alle elever i grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt læringsmiljø. Jon Halvdan Lenning er mobbeombudet i Troms fylke.

  • Vet du ikke hvordan du skal gå frem for å få den hjelpen du trenger?
  • Har du spørsmål om rettigheter?
  • Trenger du råd, støtte eller veiledning?

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

  • Elever, foreldre og andre rundt eleven
  • Skoleledere og andre ansatte i skole og bedrift
  • Organisasjoner som ønsker innspill i arbeidet med å skape et godt oppvekstmiljø

Mer info finner dere på Troms og Finnmark fylkeskommune sine sider her.