Formålet

Friluftsrådet, i samarbeid med kommunene, andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner arbeider for økt forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftslivet. 

Friluftsrådet skal også arbeide for å sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter. 

Gjennom aktivt å fremme friluftslivet og være ambassadører for naturopplevelse og fysisk aktivitet, håper vi at så mange som mulig ønsker å ta del i friluftslivets gleder.

Arbeidsområder for friluftsrådet

Midt-Troms friluftsråd i samarbeid med kommunene og frivillige lag og foreninger, jobber med å tilrettelegge for gode naturopplevelser, bl.a. gjennom:

  • Arrangere friluftsskoler og ungdomscamper
  • Utgivelse av turinfokart og turkart
  • Læring i friluft (grunnskolen)
  • Stimulere til hverdagsfriluftsliv gjennom f.eks turregistrering. 
  • Friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov
  • Friluftsaktiviteter for innvandrere
  • Informere om tilskuddsordninger og søke midler
  • Skilting og merking av turstier
  • Tilrettelegging av turstier og friluftsområder

 

Søk oss gjerne opp på Instagram og Facebook for å holde deg oppdatert om hva vi gjør. 

Stikk UT! - system for registrering av turer

Midt-Troms Friluftsråd har sammen med flere andre friluftsråd i landet gått over til Stikk UT som nytt system for registrering av turer. 

Å være med på Stikk UT! er gratis og du vil finne turer som passer for alle. Deltakerne laster ned Stikk UT! - appen, lager seg en profil, og registrerer koder på turmål de besøker i løpet av sesongen. 

Det er i 2024, 44 turer som er valgt ut som Stikk Ut-turer i Midt-Troms i sommer – men ved hjelp av GPS-posisjonen din kan appen også fortelle deg om andre turer i nærheten av der du er. Husk å skru på bakgrunnsporing under meg, innstillinger og tillatelser. Det er også mulig å søke på områder eller spesifikke turer du ønsker å gå.

Turene er har forskjellig vanskelighetsgrad og er spredt rundt omkring i kommunene. Du finner Stikk UT-turer i nesten hele Troms, samt Finnmark, Vesterålen og lengere sør i landet. 

Hvert besøk gir ett turpoeng – og det er ikke noe krav om å besøke ulike turmål. 

Stikk UT! er også et tilbud for bedrifter gjennom Stikk UT! bedrift — Stikk UT!

Dersom man ønsker premie, kan man bestille "Stikk Ut-krus" eller “Stikk UT - skål” når man har gått minst sju turer. 

 GOD TUR!