Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
20. februar:

Vil du bli meddommer?

Bardu kommune skal våren 2024 velge nye meddommere for perioden 1. januar 2025 til 31. desember 2028...

Lag og foreninger

Oversikten under gir et innblikk i hva som finnes av lag og foreninger i Bardu kommune. Kommunen benytter i hovedsak formell adresse hentet fra Brønnøysundregistrene ved utsending av informasjon.

Frivillighet Norge har utarbeidet en enkel folder om hva frivillighet er. Den er tilgjengelig på flere språk.

Siden frivillig.no/ har informasjon på mange språk. Her finner du informasjon om ulike deler av frivilligheten, og kan velge språk.

Se informasjon i Frivillighetsregisteret om registrering i Brønnøysundregistrene.

Inkludering og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har utarbeidet veileder for kommuner og frivillige organisasjoner: Frivillighet og mangfold

Har du oppdateringer om ditt lag/ forening kan dette sendes til postmottak@bardu.kommune.no

 

BARDU SUMMER NLE  209