Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
18. september:

Koronavaksinasjon i Bardu kommune

Kommunen har plikt til å tilby alle innbyggere koronavaksine. Les mer

Lag og foreninger

Oversikten under gir et innblikk i hva som finnes av lag og foreninger i Bardu kommune. Kommunen benytter i hovedsak formell adresse hentet fra Brønnøysundregistrene ved utsending av informasjon.

Frivillighet Norge har utarbeidet en enkel folder om hva frivillighet er. Den er tilgjengelig på flere språk.

Siden frivillig.no/ har informasjon på mange språk. Her finner du informasjon om ulike deler av frivilligheten, og kan velge språk.

Se informasjon i Frivillighetsregisteret om registrering i Brønnøysundregistrene.

Inkludering og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har utarbeidet veileder for kommuner og frivillige organisasjoner: Frivillighet og mangfold

Har du oppdateringer om ditt lag/ forening kan dette sendes til postmottak@bardu.kommune.no

 

BARDU SUMMER NLE  209