Bardu kommune er førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge i landbrukssaker. Her logger du inn på Min Side for å utforme dine søknader til Innovasjon Norge.

Kommunen får deretter din søknad inn.