Tjenesten skal i sitt arbeid ha fokus på barn og unges behov for gode utviklings- og læringsbetingelser. Vi skal hjelpe grunnskoler og barnehager i Bardu, Målselv og Dyrøy i arbeidet med å legge til rette for barn og unge med særskilte opplæringsbehov.

PPT har sin egen side der du finner all nødvendig informasjon.

Nettside: PPT for Bardu, Målselv og Dyrøy