Søknadsfrist

Her kan du søke på treningstider i idrett og svømmehall. 

Tildelte timer gjelder frem til våren 2020. Bardu IL kan i flg. retningslinjer sende en søknad da timene for de fordeles internt.  

Søknadsfrist er 15. juni og den nye fordelingen vil da gjelde fra 10. september.