Søknadsfrist

Her kan du søke på treningstider i idrett og svømmehall. 

Tildelte timer gjelder frem til høsten 2022. Bardu IL kan i flg. retningslinjer sende en søknad da timene for de fordeles internt.  

Søknadsfrist er 15. juni og den nye fordelingen vil da gjelde fra 10. september. 

 

Oversikt over hallfordeling finner du her.