Krisesenteret i Midt-Troms er tilgjengelig hele døgnet, og er et sted for deg som er eller har vært truet, plaget, utsatt for psykisk eller fysisk vold, mishandling eller lignende uverdige forhold.

Her kan du være anonym når du ønsker å snakke med noen for å finne ut hva du, eller noen du kjenner, er utsatt for. Du kan ta kontakt på telefon eller mail, avtale dagbesøk eller botid.

Krisesenteret tilbyr samtaler, støtte, veiledning og hjelper deg å ta kontakt med andre deler av hjelpeapparatet. Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud, og du trenger ingen henvisning.

Krisesenteret i Midt-Troms gir et krisesentertilbud på vegne av 10 samarbeidskommuner: Lenvik, Tranøy, Torsken, Berg, Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Bardu og Målselv.

skjermreklame krisesenteret.png

Brosjyrer for Krisesenteret i Midt-Troms

Brosjyren retter seg både mot brukere og det øvrige hjelpeapparatet. 

Norsk

Nord-Samisk

Engelsk

Arabisk

Polsk

Thai