Barduheimen Sone Øvre og Sone Nedre har tilsammen 27 sykehjemsplasser. Herav 5 korttidsplasser. Korttidsplassene brukes til rehabiliteringsopphold og avlastningsopphold. Alle rommene er enerom med eget bad, dusj og toalett. Det er uttak for TV og telefon på rommene, 12 av rommene har også uttak for data/internett. I tillegg har vi 1 ØHD-plass fra 01.01.2021.

Til sykehjemmet er det knyttet egen tilsynslege og fast fysioterapaut og ergoterapaut.

På Barduheimen er det faste aktiviteter på storstua flere dager i uka, bingo, trim, høytlesing osv. 

Det er egne forskrifter for betaling ved langtidsopphold i institusjon.

Søknadsskjema

Søknadsskjema sendes Pleie - og omsorgstjenesten, Parkveien 24, 9360 Bardu.