Under er en oversikt over situasjoner hvor teamet vil aktiveres, eller vurderes aktivert. Kommunedirektøren er kontaktperson for psykososialt kriseteam. Kommunedirektør, Stine Strømsø, kan nås på telefon 916 39 041.

Oversikt psykososialt kriseteam skjema.png

Nød- og vakttelefoner