Avlastning i kommunens regi er en tjenesten til foreldre med særlig tyngende omsorgsarbeid for barn med funksjonshemninger. 

Alle søknader på avlastning for barn sommer 2023 har søknadsfrist 22.mai. Etter i år vil fristen være 1. mai hvert år.