Samhandlingsmodellen -samhandlinger i forhold til barn og unge

Samhandlingsmodellen gir informasjon om samhandlinger i forhold til barn og unge på kommunenivå, tjenestenivå og individnivå.

Samhandlingsmodellen