Bardu kommune har konsesjonsavtale med Helsedirektoratet for å kunne gjennomføre lovpålagte akuttkurs for leger og legevaktpersonell.


Kurs i akuttmedisin 

Link til akuttmedisinforskriften

Kurset Akuttmedisin for leger og  legevaktpersonell dekker kravet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin. Det dekker også kravet til leger og annet personell ved legevaktene som deltar i klinisk pasientrettet arbeid.

Kursdatoer og påmelding for 2023

Nordreisa 12.-13. oktober 2023

Tromsø 16.-17. oktober 2023

 

Påmelding gjøres på denne linken: Akuttkurs

 

Ved spørsmål kontakt Mona Martinsen

Mail: mona.martinsen@bardu.kommune.no

Ta kontakt om dere behøver kurs utenom oppgitte datoer.

Teoretisk e-lærings kurs

Kurset er basert på et e-læringskurs som tas før oppmøte til praktiskkurs. Link til dette finner du her.
 

Kursgodkjenning

Lege: Godkjent av Legeforeningen som 7 timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning)

Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meriterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 7 timer
Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 7 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer

For de som trenger kursbevis på e-læringskurs må man betale 250 kr når man logger seg inn. De øvrige kan ta gratisversjonen.

Praktisk kurs

Kurset går over to dager og har i hovedsak fokus på praktisk trening og samhandling. Varighet: 15 timer over to kursdager.

Kursgodkjenning

- Lege: Godkjent av Legeforeningen som 15 timers tellende emnekurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning)
Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meriterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 15 timer.
- Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 15 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

Pris

Pris pr kursdeltaker: 5400 kr (inkl lunsj)