Værvarsel

Værvarsel fra Meteorologisk institutt og Storm

Både Meteorologisk institutt og Storm tilbyr gode og detaljerte værvarsler på sine nettsteder. Her kan du søke deg frem til varsel for de fleste steder i landet.

Vær- og føremeldinger for fjellområdene og DNTs hytter

I Turplanleggeren finner du ikke bare informasjon om DNTs hytter over hele landet, men også femdagers værmelding for de enkelte hyttene. Varselet viser værtype, temperatur og vindstyrke. Lurer du på om snøen har kommet eller gått, kan du sjekke føremeldingen for området du skal til. DNTs føremeldinger for de ulike fjellområdene er basert på observasjoner fra hyttebestyrere, fjelloppsynsmenn og andre lokale kilder og gir derfor et godt bilde hvordan forholdene er i fjellet.

Allemannspliktene

Norsk Friluftsliv har lansert en informasjonskampanje om allemannspliktene. Dette skjer gjennom en mini-serie på tre filmer, med Bjørn Sundquist i hovedrollen.


På do i naturen
Guide til hvordan du går på do i naturen
FILM- Ikke gå på do på stien

Hugging og skading av friske trær
Trodde du det var lov å hugge friske trær? Det er det ikke
FILM- Ikke hugg ned friske trær

Ta hensyn i naturen
Husker du å vise hensyn når du er på tur?
FILM- Ikke påfør alle i skogen tinnitus

Sporløs ferdsel
Dette er sporløs ferdsel: https://norskfriluftsliv.no/hva-er-sporlos-ferdsel/
Slik ferdes du sporløst-film: https://www.facebook.com/123615394368776/videos/486500106021506
Husk sporløs ferdsel i sommer: https://www.facebook.com/watch/?v=826393434652512

Om allemannsretten og informasjonsfilm på syv ulike språk

Allemannsretten er en samlebetegnelse på rettigheter alle og enhver i Norge har til å benytte naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen. Allemannsretten har begrenset rekkevidde og innebærer en rekke plikter. Mer informasjon på Norsk friluftsliv.

Allemannsretten består av tre hovedelementer:

  1. Ferdselsretten
  2. Oppholdsretten
  3. Høstingsretten

Norsk Friluftsliv har laget en ny informasjonsfilm om allemannsretten og allemannspliktene på syv ulike språk:

Norsk: https://www.facebook.com/123615394368776/videos/2913581118908729
Engelsk: https://www.facebook.com/watch/?v=478923989837804
Somali: https://www.facebook.com/watch/?v=815193159201429
Arabisk: https://www.facebook.com/watch/?v=591391132251401
Polsk: https://www.facebook.com/watch/?v=2835947100066836
Eritreisk: https://www.facebook.com/watch/?v=352507156508931
Urdu: https://www.facebook.com/watch/?v=216304537004884

 

Mer informasjon om Allemannsretten finner du på:

Allemannsretten - regjeringen.no

norskfriluftsliv.no.

Finn flere inspirasjons- og how-to-videoer om friluftsliv på Norsk Friluftsliv sin Facebook-side.

Kuvettreglene

Beitedyr + ferierende nordmenn = sant

Lær deg kuvettreglene i sommer
Kuvettreglene-video

Se plakat for kuvettreglene her (pdf). Denne filen er så stor at den også kan printes/trykkes opp om man ønsker det.

Overnatting i utmarka - i telt, hengekøye, bobil, combicamp, campingvogn

Du har lov til å telte i utmark uten grunneierens samtykke, så lenge du ikke forstyrrer beboernes fred.
Teltet og hengekøyen må plasseres minst 150 meter fra bebodde hus og hytter og kan maksimalt stå oppe i to døgn, med mindre du får grunneierens samtykke til å bli der lenger der lenger. Slår du opp telt på høyfjellet eller i et område fjernt fra bebyggelse, gjelder ikke tidsbegrensingen på to dager.
Les mer om telting og hengekøyer i naturen på Miljødirektoratets nettsider.

Kilde: Norsk Friluftsliv

Friluftsloven § 4.(Ferdsel med motorvogn og hestekjøretøy.)

Når ikke annet er bestemt, kan eier av privat veg forby ferdsel med hestekjøretøy, motorvogn, (derunder sykkel med hjelpemotor) og parkering av motorvogn på eller langs vegen.
Ved offentlig veg er det tillatt å parkere i utmark, såfremt det ikke volder nevneverdig skade eller ulempe.

Sjekk også opp for evnt. egne regler i kommunen du besøker.

Friluftsloven gir rett til parkering av bobil/campingvogn på eller langs privat vei. Grunneier kan forby både kjøring og parkering på privat vei, eksempelvis ved å sette opp skilt "Privat veg. Motorferdsel forbudt". På offentlig vei er det tillatt å parkere i utmark, så lenge det ikke volder nevneverdig skade eller ulempe. Det kan også være skiltet om forbud mot parkering på offentlig vei.

Husk at når du oppholder deg på noen andre sin eiendom skal du opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier eller andre, eller påfører miljøet skade. Hold også en avstand på minst 150 meter fra bebodd hus eller hytte når du camper med campingvogn/bobil.

Vi vil i tillegg minne om at motorferdsel i utmark i utgangspunktet er forbudt i henhold til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Med mindre annet følger av loven eller tillatelse med hjemmel i loven, vil det ikke være tillatt å kjøre i utmark for å parkere bobil eller campingvogn.

Kilde: ofte stilte spørsmål om bobil/villcamping - Mijødirektoratet

 

Midt Troms friluftsråd

  • Interkommunalt samarbeidsorgan for kommunene Bardu, Målselv, Dyrøy, Sørreisa og Senja med kontorsted på Setermoen i Bardu. Friluftsrådet har som mål å øke mulighetene for friluftsliv for innbyggerne i medlemskommuner - uavhengig av alder, kjønn, nasjonalitet eller funksjonsnivå. Friluftsrådet har hovedfokus på lavterskel friluftsliv, hverdagsfriluftslivet, og bruken av nærnaturen i vår region.

 

Les mer på Midt-Troms Friluftsråd 

Troms turlag

  • Troms turlag har sju hytter plassert på fire ulike steder i villmarka i Bardu. De har også ansvaret for mange mil med merka fottruter i kommunen, blant annet nordkalottleden som er en sommermerket langrute gjennom Norge, Sverige og Finland.

Les mer på Troms Turlag

Guiding

Fjellguiden Altevatn -guiding, scootertransport, båttrasport og hytteutleie.

Kart

UT.no app: Finn din tur blant tusenvis av turforslag og hytter i hele Norge på Ut.no/app

Kartverkets turkart «Norge 1:50 000» 

Sjekk også ut kartverkets egen friluftsliv-app: norgeskart friluftsliv og norgeskart.no  

Turkart Indre Troms