Kreftsykepleietjenesten i Bardu kommune er et lavterskel-tilbud til deg som er kreftsyk og du trenger ikke henvisning fra din lege. Tjenesten er gratis. 

Bardu har en møteplassfor de som lever med kreft og deres pårørende. Målet med tilbudet er å skap rom for å dele tanker og erfaringer knyttet til det å leve med en alvorlig sykdom. Møtet er 1 gang i måneden og arrangeres av frivillige. Følg med på oppslag.  

Flere får kreft hvert år, og flere har derfor behov for tjenester fra kommunen under og etter behandling. Kreftkoordinator hjelper til med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte, samordne tilbud og tjenester i kommunen, og bidra med gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene. Tilbudet gjelder alle kommunens innbyggere, både hjemme og i institusjon. 

Kreftkoordinator er å treffe på kontoret hver dag unntatt tirsdager fra kl 08.00 – 15.45 vintertid og kl 08.00 – 15.00 sommertid.

"Palliativ plan gir samhandling og trygghet".
En slik plan har ressursteamet for kreftomsorgen i Bardu kommune utarbeidet med midler fra Fylkesmannen i Troms. 
 
 

Kreftsykepleieren er å nå på telefon hver ukedag. Samtaler og oppfølging avtales pr. telefon.

For informasjon og råd for deg som har kreft, har hatt kreft eller er pårørende er vi her for deg. For ytterligere informasjon se Kreftforeningens hjemmeside

 

Interkommunal Kreftplan

Det interkommunale samarbeidet laget i 2011/2012 en interkommunal kreftplan for Bardu, Lavangen, Salangen og Målselv. Denne ble i 2012 politisk vedtatt i alle de 4 samarbeidskommunene.

Planen er utarbeidet av en kreftgruppe bestående av kreftsykepleiere og sykepleiere fra Bardu, Lavangen, Salangen og Målselv. Arbeidsgruppen avviklet også i 2012, 2 interkommunale fagdager med kreftomsorg som tema. Målet med fagdagene er kompetanseheving for helsepersonell som skal ivareta pasientene.

Det jobbes også med et interkommunalt ambulerende team som skal jobbe tett sammen med kreftkoordinator. Arbeidet er finansiert av prosjektmidler fra Helsedirektoratet.

Møteplassen1

Møteplassen

Møteplassen er for alle mennesker og pårørende som er berørt av kreftsykdom, og som ønsker å møte andre i samme situasjon. Målet med tilbudet skal være å skape rom for å dele tanker, erfaringer og opplevelser knyttet til det å leve med en alvorlig sykdom. Vi tar opp ulike temaer om kreft og det å leve med kreft.

Informasjon om neste møte finner du her Møteplassen

 

Alle - også pårørende - som lever med en alvorlig sykdom er velkommen!

Servering av kaffe, vafler og frukt. VELKOMMEN!

 

Info: Arne Sneve 902 67 712