Utvalg av kontainere som renovasjon har til utleie

(leier ikke ut pr døgn, minstepris blir da pr. uke)

Størrelse:

660 l (vi kaller det en sulo)

1000 l

16 m3

 

I tillegg kommer:

Transport til og fra.

Mengde avfall i konteiner.

 

Be om pris fra Formann Renovasjon.