Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
16. september:

Koronavaksinering av ungdom og 3.dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

Sykehjem Barduheimen

Barduheimen sykehjem ligger i Setermoen sentrum. Sykehjemmet er integrert med hjemmetjenesten og delt inn i tre soner:

- Nordstua er en skjermet avdeling,for personer med demens, med 10 plasser.
- Pleie-rehabiliterings avdeling  er delt inn i to soner, Nedre og Øvre sone.
- Serviceavdeling som omfatter kjøkken og renhold.

Tildeling av plass på sykehjemmet foretas i brukermøtet som avholdes hver tirsdag. Deltakere på brukermøtet er pleie-og omsorgssjef, avdelingsledere, tilsynslege, fysioterapaut og ergoterapaut. Tildelingen skjer på bakgrunn av pleie og omsorgsbehov.

Søknadsskjema sendes Pleie - og omsorgstjenesten, Parkveien 24, 9360 Bardu.

Besøksadresse: Parkveien 24, 9360 Bardu 

Telefon: 77 18 55 50

 

Nedre Barduheimen, avd.leder Ane Therese Aarbogh, 911 68 304

Sentrum Nordstua, avd.leder Ann Hege Kårsten, 906 05 411

Øvre Barduheimen, avd.leder Åse Michaelsen, 901 81 954

BarduH.JPG

Aktuelt