Tverrfaglig innsats for barn og unge som trenger hjelp

Bardu kommune ønsker at alle barn og unge skal oppleve en trygg og god oppvekst, men hva gjør du hvis du er bekymret for et barn, ungdom eller familie?

Det er viktig å vite hvordan man skal gå frem for å oppsøke hjelp eller veiledning, enten du er barn, ungdom, voksen eller ansatt.

Den digitale BTI veilederen har som mål å gi alle innbyggere i Bardu kommune innsikt i hvem man kan kontakte, og hva Bardu kommune kan bistå med i den enkelte sak.

Om du klikker på linken under, vil du bli ført videre til den digitale BTI veilederen for Bardu kommune.

https://bardu.bedreinnsats.no/

 

På linken Samhandlingsmodellen vil du finne informasjon om samhandlinger i forhold til barn og unge på kommunenivå, tjenestenivå og individnivå.

Samhandlingsmodellen 

Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112/02800 eller barnevernstjenesten på 77 18 55 70.

Barnevernvakten på tlf 4000 2276 kan kontaktes fra kl. 15.30 til kl. 08.00, og hele døgnet i helger og høytider.