Rohkunborri

Fakta om Rohkunborri nasjonalpark

Rohkunborri nasjonalpark ble opprettet i 2011 og er 556 kvadratkilometer stor. Landskapet i Rohkunborri nasjonalpark stiger fra det dype juvet i Sørdalen til høye fjell med isbreer. Fjellmassivet Rohkunborri vokter over Stordalen med gammel bjørkeskog, spennende fugleliv og innsjøen Geavdnjajávri med stor-røya. 

Rohkunborri nasjonalpark ligger i sin helhet på statsgrunn i Bardu kommune.

Rohkunborri nasjonalpark har tre innfallsporter:

  • Altevatnet, fra Setermoen: følg fylkesvei 8470 til Altevatnet.
  • Sørdalen fra Setermoen: følg fylkesvei 8470 til Øvre Bardu kapell, følg så Sørdalsveien til veis ende. Bjønnbåsveien (3 km) med bom og parkering er åpen 1. juni til 15. oktober.

Veibeskrivelse:   Bones, fra E6 i Salangsdalen: ta av mot Polar Park. Følg Bonesveien til parkering på Bones. 

Bilde: Rohkunborri fjellet

Rohkunborri foss

Rohkunborri nasjonalpark brosjyre

Brosjyre fra Miljødirektoratet:

Rohkunborri nasjonalpark -fra dypt juv til høye fjell

Nasjonalparken er et av områdene i Troms med mest villmark. 

Rohkunborri nasjonalpark er et flott område for friluftsliv både sommer og vinter. Skiturer om vinteren kan gjerne kombineres med isfiske. Her er det mange gode fiskevann med både ørret, røye, lake, abbor og gjedde. 

Nasjonalparken er godt egna for det enkle friluftsliv. Ta med deg telt, primus og fiskestang. Det er gode muligheter for toppturer både sommer og vinter, samt alpin skikjøring. Området har gode muligheter for småviltjakt, både etter lirype og fjellrype. Det er også muligheter for elgjakt. I Stordalen og rundt Geavdnjajávri og Eartebealjávri er det fine moltemyrer.

Les mer i brosjyren.

Rohkunborri nasjonalparkstyre

Hjemmesidene for Rohkunborri nasjonalparkstyre

Her finner du informasjon om verneområdet, friluftsliv og overnatting, opplevelser og muligheter. Her kan du også lese om flora og fauna, historie og kuturmidler. 

Du finner også kart, plalegging og prosjekter, søknadspliktige aktiviteter, kontakt og lenker. 

 

Video av Rohkunborri

 

Videoen er spilt inn i Ånderdalen nasjonalpark, Rohkunborri nasjonalpark og Reisa nasjonalpark

Turistinformasjon til besøkende i Bardu kommune

Her finner du vår velkomstside med oversikt og informasjon om turmuligheter, aktivitets‐, frilufts‐ og opplevelsestilbud i kommunen.

Velkommen til Bardu

 

Miljødirektoratets sider

Fakta og informasjon om Rohkunborri nasjonalpark på norgesnasjonalparker.no