August

18. Fagdag

19. Fagdag

September  
Oktober 7. Fagdag 
November

15. Fagdag

Desember 24. til 31. Juleferie - alle barnehager er stengt
Januar

2. Fagdag 

Februar

 

Mars

8. Fagdag 

 

April

5.-10. Påskeferie - alle barnehager er stengt 

Mai

1. mai -stengt

17. Grunnlovsdag 

18. Kristi Himmelfartsdag - alle barnehager er stengt 

19. Fagdag

29.  2.pinsedag - alle barnehager er stengt 

Juni 26Fagdag 
Juli Sommerstengte barnehager i 3 uker