Organisasjonskart Bardu kommune

Nivå 1 -Kommunedirektør Kommunedirektør og assisterende kommunedirektør Nivå 2 -Etater Etat Helse, oppvekst og barnevern  Etat Oppvekst Etat Samfunn og utvikling Nivå 3 -Avdelinger Under etat helse ligger avdelingene: Barduheimen, Hjemmesykepleie, Ernæring, Lege, Fysio- og ergoterapi, helsestasjon, barnevern, rus og psykisk helse, interkommunal legevakt, bo og oppfølging Under etat oppvekst ligger avdelingene: Øvre Bardu skole, Bardu ungdomsskole, Flyktningetjenesten, Kulturskolen, Læringssenteret, Fageråsen barnehage, Lappraen barnehage, Seterveien barnehage, Øvre Bardu barnehage og Nedre Bardu barnehage.  Under etat Samfunn og utvikling ligger avdelingene: Landbruk, Plan og utvikling, Kommunalteknikk, Bygg og eiendom Brann og redning ligger også på nivå 3, men er underlagt kommunedirektør.   Støttefunksjoner som ligger under nivå 1 er: Næring, Kommuneoverlege, Økonomisjef, Stab og fellestjenester.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisasjonskart.pdf

Forklaring av organisasjonskart til synshemmede

Nivå 1 -Kommunedirektør

Kommunedirektør og assisterende kommunedirektør

 

Nivå 2 -Etater

Etat Helse, oppvekst og barnevern 

Etat Oppvekst

Etat Samfunn og utvikling

 

Nivå 3 -Avdelinger

Under etat helse ligger avdelingene:

Barduheimen, Hjemmesykepleie, Ernæring, Lege, Fysio- og ergoterapi, helsestasjon, barnevern, rus og psykisk helse, interkommunal legevakt, bo og oppfølging

Under etat oppvekst ligger avdelingene:

Øvre Bardu skole, Bardu ungdomsskole, Flyktningetjenesten, Kulturskolen, Læringssenteret, Fageråsen barnehage, Lappraen barnehage, Seterveien barnehage, Øvre Bardu barnehage og Nedre Bardu barnehage. 

Under etat Samfunn og utvikling ligger avdelingene:

Landbruk, Plan og utvikling, Kommunalteknikk, Bygg og eiendom

Brann og redning ligger også på nivå 3, men er underlagt kommunedirektør. 

 

Støttefunksjoner som ligger under nivå 1 er:

Næring, Kommuneoverlege, Økonomisjef, Stab og fellestjenester.