Tilsyn

Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet. Barnehageloven pålegger kommunen å føre tilsyn. Kommunen skal kontrollere at lovens krav følges opp. Kommunen skal ha innsyn i hva som skjer i barnehagene.

Med hjemmel i barnehagelovens § 53 kan kommunen gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold. Kommunen kan vedta stenging av barnehagen.

Forskrift om overgangsregler til barnehageloven – tilsyn, veiledning, reaksjoner mv.

Klage

Hvis du ønsker å klage, eller sende en bekymring på barnehages pedagogiske eller trivselsmessige tilbud, bør du først ta kontakt med styrer i barnehagen, slik at barnehagen gis en mulighet til å gi tilsvar på det som påklages. 

Hvis du ikke opplever å bli hørt når du tar kontakt med styrer må du ta kontakt med barnehageeier. Barnehageeier er enhetsleder for Oppvekst, kultur og integrering. 

Hvis du opplever å ikke bli møtt på din klage eller bekymring, hverken fra styrer eller barnehageeier, kan du sende en skriftlig klage til barnehagemyndighet i Bardu kommune på e-post eller brev. Barnehagemyndighet i Bardu kommune er Barnehagefaglig rådgiver, postboks 401, 9365 Bardu. 

Vi anbefaler ikke at sensitiv informasjon og annen informasjon om personlige forhold sendes i e-post. Skriftlige henvendelser til Bardu kommune blir automatisk registrert i det kommunale saksarkivsystemet og kan bli publisert offentlig på postlisten til Bardu kommune.