Tilsyn

Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet. Barnehageloven pålegger kommunen å føre tilsyn. Kommunen skal kontrollere at lovens krav følges opp. Kommunen skal ha innsyn i hva som skjer i barnehagene.

Med hjemmel i barnehagelovens § 53 kan kommunen gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold. Kommunen kan vedta stenging av barnehagen. For å ivareta kravet om likebehandling og upartiskhet samarbeider Bardu kommune med Målselv kommune om tilsyn. 

 

Klage

Hvis du ønsker å klage, eller sende en bekymring på barnehages pedagogiske eller trivselsmessige tilbud, bør du først ta kontakt med barnehageeier/styrer i barnehagen, slik at barnehagen gis en mulighet til å gi tilsvar på det som påklages. 

Hvis du ikke opplever å bli møtt av barnehageeier/styrer på din klage eller bekymring, kan du sende en skriftlig klage til barnehagemyndighet i Bardu kommune på e-post eller brev. Barnehagemyndighet i Bardu kommune er Berit Rørslett Carho, postboks 401, 9365 Bardu. 

Vi anbefaler ikke at sensitiv informasjon og annen informasjon om personlige forhold sendes i e-post. Skriftlige henvendelser til Bardu kommune blir automatisk registrert i det kommunale sak- og arkivsystem og kan bli publisert offentlig på postlisten til Bardu kommune.

Plan for tilsyn og veiledning

I plan for tilsyn og veiledning beskrives og utdypes barnehagemyndighetens ansvar og oppgaver for veiledning og tilsyn i barnehager i Bardu kommune. Planen er et arbeidsredskap for barnehagemyndighet, samtidig som det skal synliggjøre for omgivelsene hvilken måte tilsyn- og veiledningsansvaret blir ivaretatt. 

Plan for tilsyn med og veiledning av barnehager i Bardu kommune