Trygghetsalarm er et hjelpemiddel til hjemmeboende som føler seg utrygge og som har en helsetilstand som medfører behov for pleie- og omsorgstjenester. Trygghetsalarmen kan brukes i nødsituasjoner.

Tildeling av trygghetsalarm er behovsprøvd.

En analog trygghetsalarm sender sine signaler via kobbernettet ( kobles via fast telefon) og mer kostnad ved bruk av trygghetsalarmen er 190, -  pluss at alarmen sjekker seg selv via kobberlinje opp mot mottakssentral  1 gang pr/døgn. (0,99 kr oppstart og 0,59 pr/min.)

Det vil si  190 ,- + 50,- kr mnd. for analog trygghetsalarm. (prisen vil øke noe hvis man benytter denne oftere)

 

En Trygghetsalarm som sender via GSM nettet koster 220,- pr mnd. og må ha en M2M abonnement i Telenor de SIM kort koster 29,- pr.mnd  har oppstartspris på 0,60 kr  og en minuttpris på 2,48kr.  Dvs. at  når alarmen sjekke seg selv 1gang /døgn at det kommer en minimum merutgift på 122,- mnd.

 

De reelle utgiftene pr dd. for en bruker av trygghetsalarm er :

  1. Trygghetsalarm 190,- leie til  Bardu kommune   + drift i fasttelefon abonnementet  minimum 50,- kr  mnd.
  2. Trygghetsalarm Mobil  220,- leie til Bardu kommune  + drift til M2M Telenor abonnement minimum 122,- kr mnd.

 

Søknadsskjema  PDF document ODT document  sendes Pleie - og omsorgstjenesten, Parkveien 24, 9360 Bardu