Vil du være med å utvikle helsetjeneste for brukere som bor hjemme men har lunge eller hjertesvikt?

Bor du hjemme og klarer deg godt men ønsker hjelp for å kunne bli mer uavhengig, føle mestring og trygghet i eget hjem? 

Bardu kommune trenger frivillige brukere til å teste ut produkter til prosjekt Digital hjemmeoppfølging ( DHO), les mer her: https://sway.office.com/KX0cElfYMyBALVfI

Spørsmål eller ønske om å delta?  

Fra uke 41 kan prosjektleder for DHO Johanne Sollid kontaktes på telefon 41 76 47 78, hverdager mellom 9.00-15.00.