Smiso Troms gir tilbud til alle innbyggerne i Troms. Senteret er plassert i Tromsø, som er vår vertskommune. Vi er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.

Vi gir tilbud om hjelp til selvhjelp for å bearbeide opplevelser, hendelser og traumer, og til å finne sin egen vei videre.

Våre bidragskommuner får i tillegg til ovennevnte, tilbud om veiledning og bistand til offentlig og lokalt hjelpeapparat, samt primærforebyggende undervisning i barnehager og skoler.

Senteret er et lavterskeltilbud, og du trenger ikke henvisning for å bruke våre tilbud.
Du kan være anonym når du tar kontakt med oss.
Alle våre tilbud er gratis, og både ansatte og gjester har taushetsplikt.

Se SMISO hjemmeside for mer informasjon.