Planen for folkehelse går under denne planen, som er under revidering.