Planen for folkehelse går under denne planen, som er under revidering. 

Folkehelseoversikt -oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Bardu kommune, desember 2019