Bli lærling i kommunen

Kommunenes Opplæringskontor i Troms er opprettet for å skaffe lærlingplasser i kommunesektoren til ungdom i Troms. Ved å besøke opplæringskontorets hjemmeside vil du finne informasjon om bl.a. lærlingordninga, lærefagene-/ yrkene, og om ledige lærlingplassene. Hjemmesiden kan også være nyttig for de som er lærlinger, veiledere og kommunale ledere som vurderer å ta inn lærlinger. Opplæringskontoret har, i tillegg til sitt kontor i Tromsø, avdelingskontor på Storslett og i Harstad.

Besøk Kommunenes Opplæringskontor KomOpp.