Informasjon rekreasjonsløyper snøskuter

Bardu kommune åpner sine snøskuterløyper for kjøring den 15. februar.

Løype 1: Innset - Slåtmoberget (demninga)

Løype 2: Altevatnet

Løype 3: Ostu - Leinavatnet. 

Løype 4: Solbakken Camping - Sverrevatnan

 

Rekreasjonsløypene er åpne for kjøring fra 15. februar til 05. mai. Etter 05. mai fungerer løype 2 som isfiskeløype.

Priser: 

wco 6mrywhVsPgAAAABJRU 5ErkJggg==

Gjeldende forskrift: Gjør deg kjent med forskriften og merk at det er bestemmelser for fart i løypene. Dette er også skiltet.

 

Kart løype 1-3

Kart løype 4

Kart alle løyper

 

Betaling av løypeavgift for rekreasjonsløyper

Her er betalingsløsning for betaling av skuterkort for rekreasjonsløyper i Bardu kommune. Klikk på linken og følg anvisning for betaling av kortet. Pass på å skille mellom «kjøper» og «fører», dersom dette ikke er samme person. Det vil si -  dersom du betaler for en annen som er fører av skuteren, må du passe på å få riktig navn på rett sted. Det er viktig at kvitteringen sendes til fører/innehaver av kortet, slik at dennes telefonnummer og evt e-post er riktig. Du kan betale med betalingskort (nettbank) eller med VIPPS.

Kjøp skuterkort

Løypeinformasjon

Fartsgrenser Innset - Altevatn - Leina

Forskrift for rekreasjonsløyper

 

Alle som skal kjøre i løypenettet for rekreasjonsløyper i Bardu kommune må ha betalt løypeavgift.

Det er fritak for avgift for el-skuter.

Skal du søke skuterdisp?

Møter i dispensasjonsutvalget i 2023: 7. februar, 14. mars, 18. april, 23. mai og 28. november.

Søknader må registreres 3 uker før møtet for at de skal kunne behandles der. 

 

Her finner du link til søknadsskjema. Husk at kart som viser transportvei  følge med søknaden.

Her finner du legeerklæringsskjema.

 

Under finner du en veielder til hvordan du legger ved et kart. 

Informasjon fra dispensasjonsnemnda

Dispensasjonsnemnda i Bardu kommune består av følgende medlemmer:

Torgrim Nyvoll, leder

Nils Elverum, nestleder

Heidi Nordhus, medlem

Nemnda behandler søknader om dispensasjon fra loven om motorferdsel etter §5 og §6 i forskriftene.

 

Planteknisk utvalg har i tillegg utarbeidet følgende retningslinjer som nemnda skal søke å ivareta:

  • følge opp tidligere vedtak i kommunen om skjerma områder for motorferdsel.
  • angi tydelige stedsanvisning for endepunkt for kjøring. For personer som oppfyller vilkårene i nasjonal forskrift §5b vil det kunne gis dispensasjon for kjøring til fiskeplass på vatnet. Dette skal praktiseres mer restriktivt på Gævdnja enn på Leina.
  • angitt trase fra Altevatnet til Gævdnajarvi skal benyttes ved dispensasjon og innenfor perioden 16. mars til 1. mai.
  • det skal være en årlig evaluering av dispensasjonspraksis.