Informasjon rekreasjonsløyper snøskuter

Åpningstider snøskuterløyper (rekreasjonsløyper):

Løype 1 Innset-Slåttmoberget:  15. februar - 5. mai. Fartsgrense 20 km/t

Løype 2 Altevatnet: Fra sikker is og løypa er stukket, tidligst 1. november til og med 5.  mai. Vanligvis vil ikke løypa bli åpnet før etter nyttår. Fartsgrense 40 og 70 km/t

Løype 3 Ostu-Leinavatnet: 15. februar - 5. mai. Fartsgrense 40 km/t

Løype 4 Solbakken Camping - Sverrevatnan: 15. februar - 25 april. Fartsgrense 20/30 km/t

Løype 5 Hyttefeltene Indseth, Solseth og Altevatnet 1-3: 1 november avhengig av snørforhold til stenging pga snørforhold.  Fartsgrense 20 km/t (på land) og 40 km/t på isen på Altevatnet. Løypa vil delvis bli merket fysisk og delvis (i tetteste hyttebebyggelsen) bli elektronisk merket i form av GPS-fil. GPS-fila (gpx-forma) blir lagt ut så snart den er klar.

Løypekart 

Elektronisk kart  I kartet kan man zoome inn/ut og velge bakgrunnskart (satelitt eller vanlig kart). Løypene har følgende farger:

Blå: Løype 1 Innset - Slåttmoberget

Rød: Løype 2 Altevatnet

Svart: Løype 3 Leinavatnet

Oransje: Løype 4 Solli Camping-Sverrevatnan

Fiolett: Løype 5 hyttefelt Innset/Altevatnet

 

 

 

Løype 1: Innset - Slåtmoberget (demninga)

Løype 2: Altevatnet. Fra østlig ende av hyttefelt 2 på sørsida og fra Livasselva på nordsida og innover vatnet. Åpner ikke før sikker is, vanligvis etter nyttår.

Løype 3: Ostu - Leinavatnet. 

Løype 4: Solbakken Camping - Sverrevatnan

Løype 5: Hyttefelt Indsetth, Solseth og Altevatnet 1, 2 og 3

 

Priser 2023 (blir endret 1. januar 2024). Man kan kjøre på inneværende kort (2023) ut dette året.

wco 6mrywhVsPgAAAABJRU 5ErkJggg==

Gjeldende forskrift: Gjør deg kjent med forskriften og merk at det er bestemmelser for fart i løypene. Dette er også skiltet.

 

 

 

 

 

 

Betaling av løypeavgift for rekreasjonsløyper

Her er betalingsløsning for betaling av skuterkort for rekreasjonsløyper i Bardu kommune. For høsten 2023 gjelder betalingen for vintersesongen 2023. Gitt dispensasjon for kjøring til egen hytte gjelder ut dette året. Nytt kort må kjøpes for 2024 og vil da gjelde hele året. Dette legges ut i løpet av desember. Klikk på linken og følg anvisning for betaling av kortet. Pass på å skille mellom «kjøper» og «fører», dersom dette ikke er samme person. Det vil si -  dersom du betaler for en annen som er fører av skuteren, må du passe på å få riktig navn på rett sted. Det er viktig at kvitteringen sendes til fører/innehaver av kortet, slik at dennes telefonnummer og evt e-post er riktig. Du kan betale med betalingskort (nettbank) eller med VIPPS.

Kjøp skuterkort

 

 

 

 

Alle som skal kjøre i løypenettet for rekreasjonsløyper i Bardu kommune må ha betalt løypeavgift.

Det er fritak for avgift for el-skuter.

Skal du søke skuterdisp?

Møter i dispensasjonsutvalget i 2024: (kommer)

Søknader må registreres 3 uker før møtet for at de skal kunne behandles der. 

 

Her finner du link til søknadsskjema. Husk at kart som viser transportvei  følge med søknaden.

Her finner du legeerklæringsskjema.

 

Under finner du en veielder til hvordan du legger ved et kart. 

Informasjon fra dispensasjonsnemnda

Dispensasjonsnemnda i Bardu kommune består av følgende medlemmer:

Torgrim Nyvoll, leder

Nils Elverum, nestleder

Heidi Nordhus, medlem

Nemnda behandler søknader om dispensasjon fra loven om motorferdsel etter §5 og §6 i forskriftene.

 

Planteknisk utvalg har i tillegg utarbeidet følgende retningslinjer som nemnda skal søke å ivareta:

  • følge opp tidligere vedtak i kommunen om skjerma områder for motorferdsel.
  • angi tydelige stedsanvisning for endepunkt for kjøring. For personer som oppfyller vilkårene i nasjonal forskrift §5b vil det kunne gis dispensasjon for kjøring til fiskeplass på vatnet. Dette skal praktiseres mer restriktivt på Gævdnja enn på Leina.
  • angitt trase fra Altevatnet til Gævdnajarvi skal benyttes ved dispensasjon og innenfor perioden 16. mars til 1. mai.
  • det skal være en årlig evaluering av dispensasjonspraksis.