Bardu kommune selger byggeklare tomter i regulerte boligfelt i hele kommunen. Det er flere områder med ledige boligtomter. Brandegga og Elvemo/ Løvli i Nedre Bardu, Kirkemo 3 ved Øverjordet på Setermoen og Fredly boligfelt i Salangsdalen. I oversikten under er det en link til hvert boligfelt, hvor det framkommer hvilke tomter som er ledig og disse er merket med gulgrønn farge. I tillegg kan det finnes ledige enkelttomter i andre boligfelt. 

Overikstskart ledige tomter Setermoen

Grønn = Ledig,  Rosa = Reservert,  Rød = Solgt,  Blå = Private tomter 

Søknadsskjema for kjøp av kommunale boligtomter finnes på linken under. Kart som viser ledige tomter finnes på karttjenesten Kommunekart. Husk å markere kartlaget 'Ledige boligtomter' ved bruk av løsningen. Kommunekart finnes også som App for mobiltelefon og nettbrett.

Søknadsskjema

Kommunekart

Elvemo/ Løvli:

Solrikt tomtefelt i Nedre Bardu. Nærhet til utmark og flott skiterreng . Ligger nært grensa til Målselv kommune med fantastisk  utsikt til fjellene rundt . Åpen og vid udal der Barduelva flyter rolig forbi. Her er det muligheter for fiske.  Skole og barnehage ligger i nærheten med gangfelt helt fram. 

Elvemo/ Løvli 11 tomter ledig

Brandegga:

Et lite og rolig boligfelt i Nedre Bardu, ligger i et dalføre med naturskjønne omgivelser, og Skoelva ligger midt i dalen. Utsikt til Bardu og Målselvs fantastiske fjell. Flotte  turterreng både vinter og sommer. Det er 4 ledige tomter nå i boligfeltet. Her kan barn trygt leke og  nærhet til skole og bhg med gangfelt ved E6. Boligfeltet ligger  ikke langt fra Målselv sin kommunegrense. Aktivt bygdesamfunn med bygdehus, hvor man  blir inkludert. 

Brandegga 4 tomter ledig

Fredly boligfelt:

Ligger ikke langt fra Salangens kommunegrense i et solrikt område. Kort kjøretur til Setermoen Sentrum. Salangsdalselva ligger midt i dalen. Rolig boligområde og muligheter for uteaktiviteter i utmark både vinter og sommer. Aktiv bygdefolk som har grendehus like ved.

Fredly boligfelt 6 tomter ledig 

Kirkemo 3

Solrikt tomtefelt som ble ferdig i 2019. Ligger nært Setermoen sentrum , god utsikt til fjellene rundt og daler. De som bygger her får nærhet til utmark og skiløype. Det er et stort grøntareal midt i boligfeltet hvor den flotte furuskogen får stå.  Lekeareal er ferdig med akebakke og hvor det også på vinteren er belyst

Kirkemo 3 -se oversiktskart på ledige tomter. Mer informasjon om boligfeltet finnes her.