Særskilt støyende aktivitet i uke 25

I uke 25 vil det være Blindgjengerrydding i B-Feltet / Kobbryggdalen og det vil foregå sprenging av Blindgjengere hele døgnet i perioden fra mandag til fredag. 

Oversiktskart over Setermoen skyte og øvingsfelt

Kart over de forskjellige områdene som samsvarer med sperringene som kommer på skytevarselet. Fra og med uke 2 så vil områdene som det meldes inn sperringer på være følgende:

Hundtorp (H)

Sentralskytebane (S)

Karlstadskogen (KS)

Kobbryggdalen/B-feltet (K/B)

Liveltskaret (L)