Vi samler inn og behandler personopplysninger vi trenger for å utføre lovpålagte oppgaver, andre typer tjenester og håndtere henvendelser vi får fra deg. For slik behandling skal det være en egen personvernerklæring. Den skal gi informasjon om hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker personopplysninger og om rettighetene du har når vi gjør det